Ei mitään meistä ilman meitä

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen läpäisevä teema on osallisuus. Kaikki yksittäistä vammaista ihmistä koskevat ratkaisut on tehtävä yhdessä hänen kanssaan ja hänen näkemyksiään kunniottaen.

 

Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että vammaiset ihmiset ovat edustettuina silloin kun heitä koskevista asioista päätetään. Usein tällainen edustavuus toteutuu siten, että vammaisjärjestöt osallistuvat jäsentensä edustajina yhteiseen päätöksentekoon. Vammaisten ihmisten edustajat olivat mukana esimerkiksi YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen ratifiointityöryhmässä, joka suunnitteli sopimuksen täytäntööpanoa Suomessa.

 

Yleisellä tasolla osallisuudesta ja osattomuudesta puhuttaessa viitataan usein siihen, että miltään ihmisryhmältä ei saa sulkea pois sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia mahdollisuuksia esimerkiksi vammaisuuden, sukupuolen tai etnisyyden perusteella.

 

Vammaisoikeusliikkeen tunnuslause "Ei mitään meistä ilman meitä" ilmaisee osallisuuden ajatuksen osuvasti tiivistäen. Sitä noudattamalla päästään hyvään alkuun vammaisten ihmisoikeuksien toteuttamisessa.

 

Oheisissa artikkeleissa kerrotaan osallisuuden toteutumisesta VIA-projektin ja Kynnys ry:n sekä laajemminkin vammaisoikeusliikkeen toiminnan kautta.

 

 

VIA-projekti jatkaa Kynnyksen ihmisoikeustyötä

VIA-vertaisasiantuntijat