PROJEKTI

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Ihmisoikeudet asumisessa (VIA) -projektin tavoitteena on ihmisoikeuksien toteutuminen vammaisten ihmisten ryhmämuotoisen asumisen arjessa. Projekti on toiminut vuodesta 2011 lähtien, ja sen toiminnan periaatteet pohjautuvat muun muassa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Projekti tuo YK:n vammaissopimuksen periaatteita asumisen arjen tasolle ja juurruttaa ihmisoikeusnäkökulmaa asumispalvelujen käytännön toteutukseen.


VIA-projektin painopisteenä on ihmisoikeuskoulutus. Projektin koulutuksiin osallistuvat niin vammaiset asukkaat kuin ryhmäasumisen työntekijätkin samoin kuin asumispalvelujen johtohenkilöt ja asiantuntijat sekä asukkaiden läheiset ja omaiset.


VIA-ihmisoikeuskoulutusten keskeinen toimintamuoto on opintopiiri, jossa keskustellaan yhdessä arjen ihmisoikeustilanteista. Asukkaat ja ryhmäasumisen työntekijät osallistuvat opintopiireihin tasaveroisina keskustelijoina. Kaikilla asumispalveluja käyttävillä asukkailla ja asumispalvelujen työntekijöillä on paljon kokemusta sekä ihmisoikeuksien toteutumisesta että niiden toteutumatta jäämisestä. Opintopiireissä näitä tietoja jäsennetään, täsmennetään ja lisätään hyväksyvässä, kunnioittavassa ilmapiirissä.


Koulutuksen lisäksi projekti edistää ihmisoikeuksia muun muassa tekemällä ihmisoikeuskartoituksia vammaisten ryhmämuotoisessa asumisessa. Kartoituksissa pohditaan yhdessä asukkaiden ja ryhmäasumisen työntekijöiden kanssa oikeuksien toteutumisen nykytilaa ja niiden konkreettisia parantamiskeinoja.


VIA-projektia hallinnoi Kynnys ry, ja sillä on toistakymmentä yhteistyökumppania: vammaisjärjestöjä, asumispalvelujen tuottajia, kuntia, viranomaisia ja asiantuntijoita. Yhteistyöhakuisuus kuuluu projektin perusperiaatteisiin.


VIA-projektia rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.